5140 Wilson Boulevard
Arlington, Virginia

Spooning Polka Daubs, 30"x30", $1100

Celestial Mist 1, oil on canvas, 10"x10", $250

Celestial Mist 2, oil on canvas, 10"x10", $250

Nebulous Sky, 30"x48", $1600

Cloudscape, oil on canvas, 22"x28", $850

Cherry Amour, oil on canvas, 20"x10", $475

Kwanzan Cherry, acrylic on canvas, 24"x24", $600

February Cherries, oil on canvas, 14" x 11", $350

Malva Zebrina,oil on canvas, 24" x 12", $425

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon

©2019 by Ann Marie Coolick

February Cherries, oil on canvas, 14" x 11", $350